Skip to main content

^MÌ V TTÍ' ŷ *TV$ T T"4 TTT TTf TTŶ $ TT' 'íp1 , x» i^"îWŴẄ':i -.j...'...,..!—.. u_j. i,..,, , .„„1.-1......... i...... rtfMoí,. e'ẁẅr'ö $>r $>en (ggfres. <-^>f &- Rhif 292. ^fr°- HHh .; lEÿtm íìrtosìîl.. Rhifö. ATHRAW I BLENTYN, -NKL' g* W'0/i/? / YSGOmJIG Y SARÇATH. _____^^ MAI, 1851. 'í íí :° TRAF.THODAU, &C. >-.-'*t>r^- Margaret Owtn o'rPias >^fe> bach ...................... l:Jl >■;';-*;?»> Galarnad byr ar ol C'ath- Ẁ-feJo- rine Edwards ......... ^íSfe-o- Mr. Thomas Jones, 187 BeBYDBIADAI,— ^"fc^-Î:*3" 'i'abor, Brynniawr ....... 156 "fŴ'F3" Maehynlleth............ ^^Tyu................... Ì^ŴS^ PabyUdiacth, ci hcg- !.?_."* 7níẅ................ « ^-Ŵ^ :6ir Ilwys eiriau y Cristion... 147 Athhion aGoi-yniau. 148 H.UIBDONI A.ETII. | HANESION A MANION. .ÿi;:,'::,__ . ;Y ddau Gyfranydd....... 15S -.J__0_f£ ■Jl _.)i\vydrwy<id i ddysgu ^fiç li&lo iiiamcoiiaaini». *.vans iol] Gair l)u\v ............... 153 ir. í-ÿsJo. Euglyn i'r Athiiaw ... 1S1 i.langors..................... I3Ô £f| ÀvXlo- Enslynion i'rTestament lSl.Hendithion daearol...... 169 íg í-s,'p.v Englyn i Utrem.......... láljohn Bunyan.............. ^0__J;" ___t_x. Golwg ar gartref......... l£l;Ö3_vydrwy<id i ddysgu ^íc').. MX,Ll«fncoffaànTÖ.Evans 151 - - "*iO<^o- .,•_.',; COl'NODION EBI.1H8IIÌ. i ia........................... IOU E •oîftl^^'Tongwynlas................ 152ÎGelymon.................... 1G0 ^> 1 Yiniicilldiiacth aRhvdd- id........................... 1G0 Nantf_"vvyn................ 152[Barddoniaeth Affrican-- £mZ LlaneUi. .,.,............,..,., 152 aidd............... ^: :':ir°" Carmel, Cyaylltau........ 154 Tònau yr Atlanti .........lla-ngollen: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BKDYDDW Ylí, GÀN WfLLIAM'WILI.IAMit, D..OS Y DlRPRWYWYR. FRIS GEINIOO.