Skip to main content

gr ^cn (Ssuftes. Rhif291. ATHRAWIBLENTYN^át WOBR I YSGOL'HAIG Y SABBATII. ?8 EBRILL, 1851. TIiAETHODAU, &C. Margaret Owen o'r PlaS bach........................ 9ÿ SylwadauarSahn i.l— 3 103 Rhufain a Phrydain ... 106 Pwysigrwydd gweddi... 101) Marw yii elw............... 114 Adolygiad y Wasg ... 115 Átebioìí a Gofyn...... 110 Cîmntogsíaìr. Caersaleni, Caervnarfon 121 Rhuthyn..........'........... 121 Pisga, ger Bont new- ydd-ar-wy ............... 121 Llar.gollen.................. 122" Marwgofta .....'....... 122^ÉM — ■' '; ' sfl' HANESION A MANION. -^Jj.í-'î Gafassi ..................... 125,;<ÎJ^ T Jones, Rüydwilym... 126 Pleiityn vn argyhoeddi Pagan."......-.,.............1: Manion.— Y iíbrdd i gael adfy wiad -óí§1|Q crefyddol............... 127 ^J ■. , Ynfvdu ..................... 127 ,s ■', YPab........................ 128^ -,C: YDwfrTanllyd ......... 12S [*** Seçt y Cubir............... 128. Caethwasanaeth „........ '28 ^,;^ COFNODION EGI.WYSIG. Cyfarfod Trimisol S wydd Gaerfyrddin ............ 118 Cy farfod Trimisol yr Hen (i'ynianfa................. 118 Cyfarfod Misol Penuel... 119 Sefydliad Gweinidog ... 119 Hebron, Dowlais......... 120 Ündeb Aberystwyth----- 120 Caeísalem, Caerynarfon 120 Bedyddiadau,— Blaenywaun............... 121)Ffyrdd y Werddon ...... 128 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGUAFI'DY Y BEDYDDWY GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR. «>tìc£ pris CEiNioa. 9 V äTŴ^ Q