Skip to main content

ATHRAW I BÜISTYN, n° ̧g **Ç . -oiáílfo- WOBBKI ŸSGOLHJIG Y SJBBJTIÎ-Wm CEWETROIl, 1851. (üyntttoptali. TRAETHOD \U, &C _^î* Darlun—Cali............... 35 >3§J®' Trem ar yr' h.uier can* rnlynedd äjẃeddaf...... 3S Ysbryd Cenadol............ 41 Coffadwriaeth am Mrs. Ellls.Sirliowy........... 42 Y pedwar mesur. ar hug- ain cerdd dafod......... 44 b_$|-©- Eglurhad ar 2 Thes. ii. U<>- 2—13...................... 45 Anerchiad at Ieuengtyd Cymru ..................... 5J Yr ysgol Sabbathol........ 53 Am dduwioldeb............ 55 Rhoddi yr Athjiaw i mgo- fyny..........••...'........ 55 ỳM-i> AtebiohaGofyniadau 56 BARDDONIAETH. " O fewn y flwyddyn hon ybyddifarw"............ 59 Proüad y Cristion y" angeu .................... Yr vsgol Sabbathol........ 59 _ Meddwdod.................. 5U -oî&H^ — tSfc: COFNODION EGLWYSIG. -o4^&0 Cymanfa ysgolion Sab- "^^tf0" batholyBedyddwyryn -°f?*_r©- Rlnnmi .................. 60 ^>«fN- Pwlìheli ..................... 60 ^vÿ;î?<>- Cwmllechwedd ............ 61 ^5^^^ Bedyddiadaù,— -°Ŷẁ|ŵ Aberteili ..................... 61 tjftt?* Tabor, Brynmawr......i.. 62 ^ggî"" Caersalem, Caerynarfon. 62 Glyuceiriug.................. 62 , Gilead, Belan............... 62 ^f^ Marwuoffa............... 62 .<>«ẅ>L ■ - - zss& |jf LLANGOLLEN: ARORAFtlfcYD yn argraffdy y bedyddwyb, ___ ' GAN WILLIAM WILLIAM3, DROS Y DIRPRWYWYR. 9 Ŷ9 9 9 9 9 9