Skip to main content

ATHRAW I BLENTYN. ' Hyflorddia bientyn yn mhen ei ft'ordd; aphaa heueiddio nid ymcdu â hi."—Diar. xxii. 6. TACHWEDD, 1850. LLANBERIS. Gwrthddrych y cofiant hwn, ydoedd fab i Morris a Mar- garet Parry ei wraig, y rhai ydynt yn aelodau defnyddiol perthynol i'r Bedyddwyr yn Sardis, Llanberis. Ganwyd ef Tachwedd 26, 1835. Bu farw Mai 14,1850, tua 14 a haner mlwydd oed. Cafodd ei ddwyn i fyny o'i febyd yn addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd. Cafodd ei fagu mewn teulu cref- yddol; y rhai trwy eu hesiamplau da, a'u hymarweddiad add- as a'i harweiniasant ef ar hyd llwybrau prydferth rhinwedd amoesoldeb; a diau bod cynghorion a rhybyddion ei rieni wedi cael argraíF ddofn ar ei feddwl tyner, nes ei ddwyn yn moreu ei oes i garu Crist, ac i gadw ei orchyrnynion. Cafodd y fraint fawr o gofio ei Greawdwr yn nyddiau ei ieuengtyd, cysegrodd flaenffrwyth ei ddyddiau yn ngwasanaeth Crist, gwnaeth brofFes gyhoeddus o'r efengyl, a derbyniwyd ef jm aelod cyflawn o'r eglwys. Yr oedd yn fachgen hynod o ob- eithiol: clywais ef yn anerch gorsedd gras rai gweithiau ya y cyfeillachau neillduol, ac O! mor afaelgar ydoedd, galL-