Skip to main content

ATHRAW I BLENTYN. "Hyfforddia blentyn yn mhen ei ffordd; a phau heneiddio nid ymedu & hi."—Diar. xxii. C. HYDREF, 1850. HANES DYCHWELIAÜ A BEDYDDIAD PERERIN IFANC HINDWAÍDD, GAN Mr. G. PEARCE. Y mae y dyn ifanc dychweledig hwn o deulu da, ac o radd yr ysgrifenwyr (writer caste), ac yn ei ddychweliad yr wyf yn cael achos newydd i addoli a mawrygu Duw. Llestr tru- paredd y w, wedi ei waredu o gyfeiliorni dyrns, a halogrwydd tììaidd.* Treuliodd ei amser o'r pryd yr oedd yn bedair ar ddeg oed, hyd onid oedd tuag ugain, gyda rhai o'i berthyn- asau, hynach nac ef, i ymweled â themlau duwiau hynotaf yr Hiudw,—yn Gnya, Benares, Muttra, ac mor belled a ther- í'ynau gogledd orlíewinol India. Yn y crwydro hwn ni en- nillodd ddim ond drwg. Mwyaf yr ymwelai â themlau y duwiau, pellaf yr elai oddiwrth yr hyn sydd bur a ca. Coeg- chweâl ar ol coeg-chwedl, a d}'wyilai ac a lygrai ei feddwl. Gan nad oedd dan un ddysgyblaeth, daeth ei arferion yn ofer ac afrädlon. Ffieidd-dra Hindwaeth. Nis gellir tybied _ymwelwyr â themlau Hindwaidd, fymryn purach na'r desgrifiad a roddir o honynt gan yr henafiaid. Ceir yr un golygfeydd yn India, ac a geid yn yr hen amseroedd yn Mabilon a'r Aipht, a gwledydd eulunaddolgar ereill. Nid oedd yr hyfforddiant a gawsai y dyn ifanc hwn, ddim gwaeth, mae yn wir, na'r eiddo miliwnau o'r un dosbarth ac yntau. Hyfforddiant, yr hwn sydd yn dwyn yr enaid i'r fath gyflwr, nad oes ond braich Buw Hollalluog a all waredu o hono. Yr argyhoeddion blaenaf. Yr wyf yn barnu oddiwrth y profion a gawsom mewn amryw ddychweledigion, y gellir canfod dylanwad yr Ysbryd Glân ar y galon, cyn i'r pechad- ur glywed am Grist. Dywedai y dyn ifanc hwn wrthyf, iddo deimlo y meddwl difrifol blaenaf, wrth sylwi ar ymddygiad drygionus Brahmin ac oedd yn cadw un o'r temlau yn Men- ares, Wrth glywed haeriadau drygionus y Brahmin, tywyn-