Skip to main content

ATHRAW I BLENTYN. 'Hyflorddia blentyn yn mlien ei flbrdd; a pliaü heneiddìo nid ymedu â ]ii."—Diar. xxii. tí. GORPHENAF, 1850. B<D3?IA»"íP &M »li@ IDA'flîläo Ybachgen Thomas, oedd fab i Beniamin a Rnchel Davies, o Gapel Mair.gerllaw y Star, Dyfed. Ganwyd ef yn 1831, bu farw j-n 1849, yn wyth mlwydd ac ychydig fisoedd o oedran. Yr oedd gwrthddrych ein cofiant yn dra hynod yn mhlith ei gyfoedion, er nad oedd ei gynnydd corphorol ond fel yr eidd- ynthwythau: eto, yr oedd cynnydd ei gynheddfau ëangfawr a'iymdrech ddiflinoamwybodaeth yn trarhagori arnynthwy. Un o ddeiliaid ftyddlon yr Ysgol Sabbathol ydoedd; a mawr ei sel drosti, a'i ymdrech i fod ynddi, a'i gyrchfa aml iV chyfarfodydd: ei sel o blaid achos y Gwaredwr, ei awydd parhaus am gyrhaeddgwybodaeth,yn nghyda'i ddiwydrwydd (iigyffelyb mor ieuanc, a'm cymheílodd i anfon ychydig bach o hanes ei daith fer i'r Atiiraw. Yr oedd Tiiomas jm hoff iawn o'r Misolyn buddiol hwn yr Athraw, tro'dd lawer o'i ddalenau toreithiog, a gwnai ym- chwiliad manwl i ddeall ei gynnwysiad. Darllenai a chadwai yn ei gof lawer o'r ysgrythyrau santaidd. Yr oedd yn hydd- ysg iawn niewn llyfrynau egwyddorol, frc. Fel yma trwy ymdrech Athrawon fí'yddlon, ac yn benaf tan ofal a chyfar-