Skip to main content

ITHRAW I BLENTYN. 'Hyffarddia bientyn yn mlien ei ffordd; aphan heneiddio liid ymedu â lli."—Diar. xxü. G. CHWEFROR, 1850. Cornelia, ydoedd yn llong- dda, dywedai un o Gablaniaid Cymdeithas Gyfeillgar Morwyr, yr India Orllewinol; ond ar un tro yr oeddwn yn meddwl ei bod ar ei mordaith ddiweddaf. Nid oedd ond ychydîg o ddyddiau er pan oeddym wedi gadael Caereí'rog Newydd, pan ein goddi- weddwj'd gan j^storm erwin, yr lion a barhaodd am bum' niwrnod olynoi, nes oeddym yn debyg i farch rhyfel rhwng dwy fyddin. Yr oedd y llong yn crynu yn ei holl gysj'llt- iadau, ac yr oeddym yn ymdrechu i ddianc oddiwrth ffyrn- igrwydd y gwynt a'r tònau. Ar uchder yr ystorm, mi gaf