Skip to main content

A.THBAW I BLENTYN. 'JIyfTordiîia blentyn yn mhen ri flbrdd; a phau heneiddio liid y«iedu í lii."—Dìar. xxii, C. TACHWEDD, 1849. CREULONDEB. " A m.in nf UiiiíJn^.ss to his beast is kind, But brutal actions show a brutal mind." Ieuengtyd Anwyl Cymru,—■ Y mae eich sefyllí'a yn fanteisiol iawn i gael gafael ar ben y llwybr i fod- yv. ddedwydd íìc yn ddefnyddiol yn eich oes a'ch tymhor yn y byd. Ỳ mae boreu oes yn fanteisiol'i ddiwyllio y meddwl, i ddewis cyfeillion, ac i ddechren ffurfio cymeriad i chwi eich hunain. Gan íbd cymaint o wahan- iaeth mewn ymarfeviadau yn mhlith dynion, y mae yn anghenrheidiol bod yn ofalus i efelychu y dosbarth goreu o honynt. Y maey teulu dynol yn cael eu llywodraethu gan wahanol ddybenion, yn cael eu hudo gan- wahanôl bleserau; gwrthddrychau eu gobeithion mor amrÿwioî, a chymaint o wahaniaeth yn eu tymherau a'u dyrouniadau, fel ac yr ydym yn rhÿfeddii weithiau eu bod oll wedi tarddu o'r un boncyff. Ac y mae o'r pwys mwyaf i'r ieucnçiiyd, yn niha ddosbarth y dygir hwy i fyny, a pha fath weithredoedd a ddangosir idd- ynt, obìegyd y mae effaith ymarferiad ac esiamplau da neu