Skip to main content

ATHRAW T BLENTYN. •Hyffurddla uUntyu yu mlien ei ffordd; a phau heueiddio ulü ymsdu i kl."—Diar. xxii. ö. MEDIf 1849. AGERDD-BEIRIANT, &e. YÉÍODIDDAN I. Tad.—Fy machgen Samuel, gan fod genym amser cyfaddas, ni a ymddiddanwn ychydig ar ddaioni y Bôd da tuag at ddyn, yn nghyfansoddiad defnyddiau y greadigaeth. Samuel.—Bydd yn hyfrydwch mawr genyf ddeall ychwaneg am waith y Crewr doeth a da. T. Tro i'r viii. Salm a darllen hi. (Sam. yn darllen). T. üarllen eto o'r 3 adnod i'r 8 S. Gwnaf fy nhad. "Pan edrychwyf ar dy nefoedd, gwaith dy fysedd; y Uoer a'r ser, y rhai a ordeiniaist; pa beth yw dyn, i ti i'w gofio? a mab dyn, i ti i ymweled âg ef? canys gwnaethost ef ychydig îs na'r angylion, ac a'i coron- aist â gogoniant ac â harddwch. Gwnaethost iddo argl wydd- iaethu ar weithredoedd dy ddwylaw; gosodaist bob peth ddii ei draed ef. Defaid ac ychen oll, ac anifeiliaid y maes hefyd; ehediaid y nefoedd, a physgod y môr, ac y sydd yn tramwy llwybrau'r moroedd." O mor rhyfedd fod y Bôd da, wedi darostwng pob peth, i wasanaethu dyn! T. Ydyw yn wir, fy mab, yn rhyfedd iawn. Ond y mae wedi gwneyd mwy. Gwnaeth i angylion nefoedd íbd yn ysbrydion gwasanaethgar i'r rhai a gant etifeddu iechawdwr- iaeth; 'ie, cymerodd Mab Duw agwedd gwas, a bu yn ufydd hyd angeu,ie, angeu y groes er mwyn achub " gwael golledig üdyn." S. Nid oes dim, fy nhad, yn peri i mi synu çymaint a bod Iesu GrÌ8t wedi marw, a marw dan ar.foddU>nrwjrdd eî Dad »efol i achub pechaduriaid.