Skip to main content

ATHRAW I BLENTYN. 'Hyffwddi» blentyn yn mhen ei ffordd; a phan hgneidiiio ni<l ymcdu i ki."— Diar. xxii. í. GORPHENAF, 1849. YR YMWELYDD DIGROESAW. Y mae eirth yn parhau i fod yn lliosog yn mharthau oeraf America Ogleddol, yn enwedig mewn manaà Ue y mae coed- wigoedd mawrion. Y maent yn trigo mewn lìochesau neu gau-brenau, ac weithiau yn anturio at drigfanau y sefydlwyr newyddion. Clywsom am nn arth ag oedd yn arfer talu ymweliad bob nos â tliai alìan un o'r trigolion, yn agos i un o'r llynoedd, ac yn wastad yn cymeryd porchell o'r llwyth ymaith gyda hi. Gosodasant wyliadwriaeth: ac un noswaith cawsant hi mewn congl adeilad, i ba un yr oedd, rhyw fodd neu gilydd, wedi cacl mynedfa. Gôf oedd y clyn ac oedd yn byw yn y tý. Yr oedd' yn drìyn calonog a chryf. Wedi cael y lîeidr blewog mewn cor.gl, clustochodd efgyda íFastwn ncs iddo syrtìiio i lawr yn farw. Yr ydym yn myned i ddweyd chwedl arall am Artli yn ym- ueledâg Ysgol lawn o blani ỳoinc. ür.i fuasai arnoch' chwí- Ŵau ofn, heiÿd, pe buasai chwi yn gweled cyd-ysgolhaig fe| pon yn dyfo'd i mewn trwy y drws? Flynyddau yn ol, daK '^yd cenaw arth prydferth, gan íachgen cryf, yn agos i der- fynau y Hyn Wennipiseogee, yn New Hampshire; ac ar o\