Skip to main content

ATHRAW I BLENTYN. ' Hyflbrddia blentyn yn mhen ei ffordd; aphau heueiddio uid ymedu â hi."—Diar. xxii. C. MEHEFIN, 1849. ' COFFADWRIAETH MARY JANE A SAMUEL PETER, PLANT I HUGH JONES, k Gweinidog y Bedyddwyr, yn Rhuthyn. Mae blwyddyn ddû, drist a thrallodedig iawn wedi myned neibio er pan raae gwrthddrychau ycofriodion hyn yn y bedd. Bu farw Mary Jane, yr 28ain o Ebrilì, a Samuel Peter, y 3ydd o Fai, 1848. Cawsant eu claddu yr un wythnos, yn yr «n bedd, tu fewn i Gapel y Bedyddwyr, yn Rbuthyn. Yr oedd y fechan brydferth, anwyl, mor heini a'r hydd; o dymèr lawen a hyfryd, hawdd efboddio, gofus a ffraeth iawfij ac fel pob plant yn sylwgar ac ymofyngar nodedig: crafiai yn ofalus ar bob peth a welai, a darluniai ef hefyd ì'w mam, |yda medr nodedig. Ei phrif ymofyniad oedd am y Sabbath. *ob boreu,gofy»aipan y deffroai," A ydyw hi yn Sul heddyw