Skip to main content

ATHRAW I BLENTTN. 'Hyffurddia Mentyn yn mhen ei fFordd; a phan heneiddio nid ymedu â 2ii."—Diar. xxii. ö. MAI, 1849. M «©©&0 Fy nhad, fy nhad, ebe Richard, edrychwch, dynia geríìad bycban pert yn yr Athraw y mis hwn eto. Mi dybiais wrth weled y cydau ar gefnau y ddau fachgen du, mai cardota yr °eddyntj eithr wedi sjrlwi yn fanylach ar eu diilad trwsiadus ^gìanwaith, a'r adeilad sydd o'u blaen, mi ddeallais mai !nyned i'r Ysgol yr oeddynt. Tad. Ië, myned i'r Ysgol y maent.