Skip to main content

ATHRAW I BLENTYN. •HyíTbrddia blentyn yn mhen ei ffbrdd; a plian heneiddio nid ymedu hi."—Diar. xxii. 6. MAWRTH, 1849. Y CI A'Il PLENTYN. Ar nos Sadwm, fel yr oedd dyn ac oedd yn byw yn East MarJcet Street, yn mỳned heibio Moor's Survey, gwelodd blentyu tua saith neu wyth mlwydd oed, yn eistedd av ochr y fibrdd, ac yn wylo yn chwerw-dost. Yr oedd cî mawr yn canlyn y plentyn, ac yn ymdrechu tawelu ei gyfaill bach gan orwedd wrth ei ochr a llyfu ei wyneb. . Cymerodd y dyn y plentyn yn ei freichiau, ac a'i dygodd 'i' peiriandy, gan dybied y byddai ei rieni yn fwy tebygol i rfywed am eu plentyn yn y man hyn nag mewn un man arall. Y cî a'u canlynasant yn ddistaw. A phan oedd Mr. %kmaHj yr hwn sydd yn enwog am ei ofal a'i diriondeb, yn gosod gwely i'r plentyn, dangosodd y cî-ei hyfrydwch drwy neidio oddiamgylch yr ystafell, a chan lyfu y plentyn a'r Ilítywr bob yn ail. Wedi i'r plentyn gael ei ymgeleddu am y noSj gosododd y cî ei hun wrth ei ochr, ac nid oedd modd ei lmdo o'r fan hòno. Yn y nos yr oedd gan Mr. Rykman uchos i fyned i'r ystafell, ond y foment y canfyddodd y cî