Skip to main content

AT H RAW BMM¥£r: Riiif. 255.] MAWRTH, 1848. [Prìs ìc. ¥ Cgtmfcgstẃ. Darlun—Priodasau yn Hindontan........................ 37 Dyrchafiad Crist................................................ 41 Creulondeb ....................................................... 44 Pregeth ar yr Ysgol Sabbathol ............................ 46 Ymneilltuaeth Crefyddol.................................... 48 Cyfiawnhad trwy fíÿdd....................................... 49 Daäoni yrnddarostyngiad o flaen Duw .................. 50 Cyfarfod ìfsgolCefn bychan................................. 50 MANION. .Ceiniog gyntaf Tedi at y Genadiaeth..................... 51 Dymuno bod yn grefyddol.................................... s2 Y Grawnwin drud ............................................. 52 Achwyniad ....................................................... 52 Y galon galed oer .............................................. 52 EARDDONIAETII. Duw yn gwneyd llwybr rhwng dau fur y mör i Israel l'yned trwodd ................................................. 52 Vxä Penillion a gyfansoddwyd wrth groeai i Aberteiíì ... 52 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WIŴIAMS, DROSYDIRPRWYWYR.