Skip to main content

AT H RAW MWfTO; WOBR I YSGOLHAIB Y SÄBSATH. Rhie, 254.] CHWEFROR, 1848. [_Pris lc. Y CYNNWYSIAD. Darlun—Llosgi gwragedd gweddwon yn India.................. 21 Dyrchafiad Crist............................................................ 26 Buddygoliaeth y Groes................................................... 27 Yr Hanesydd luddewig................................................... 29 Eglurhad Ysgrythyrol ................................................... 31 Dvsgu boddlonrwydd...................................................... 32 Iîhyfel ........................................................................ 33 Meddyginiaetli addo.s i'r clwy.......................................... 34 Ain freuolder oes dyn, &c................................................ 35 GOFYNIADAU ............................................................... 35 MANION. Gwirfonedd.................................................................. 35 Gweddio heb gyfranu...................................................... 36 ^J3 Rhagluniaeth "............................................................... 86 Gostyngeiddrwydd......................................................... 36 Cariád........................................................................... 36 Llefara ychydig ............................................................ 36 BAIIDDONIAETH. I'r Ysgol Sabbathol......................................................... 36 Jfl Llwyddiant yr Efengyl ................................................... 36 .^J^ Emyn ar y Comissiwn ................................................... 36 ^O Hymn a gyfansoddwyd o fìaen pregeth.............................. Sö ^Jì Adgyfodiad Crist............................................................ 36 Tg ffi LLANGOLLEN: ARGR.AFFWYD YN ARGRA.F5,DY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLI.4US, D R O S Y D I R P Ii W Y W Y R . 06íii6òí66ò4 ò'-è Ç <j> 4' ý Ô à <i à á |> ô ŷ à <j> -o-Ì-i~£-r- . . :