Skip to main content

AT HllAW WOBR I YSGOLfíAIB Y SABBATH. Rhif. 253.] IONAWR, 1848. [Pris lc. Y CYNNWYSIAD. Darlun ........................................................................ 5 Hanesiaeth Eghrysig...................................................... 8 Duwioldeb a defnyddioldeb plentyn ................................. 12 Talfyriad o araeth a draddodwyd yn Ysgol Bedyddwyr Do!- gellau........................................................................ 13 Ilhyfel ......................................................................... 14 Cristion diweddi............................................................ 15 Dyfod o Hufain...............................................,............... 16 pâbyddiaeth.................................................................. 17 X MAES CENADOJC Agoriad Capel newydd yn Khari, yn agos i Galeutta............ 19 Tri o ddychweledigion lntali ...........................,.............. 19 Haiti........................................................................... 20 BARDDONIAETH. Enryn i Mant wrth agor yr Ysgol.................................... 20 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYlt, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR. -oŵ,m|-o- !,îŵî@r°-; .,;\,;;;:. .