Skip to main content

£ Ý 9 4 ■■ f* 4:' £ 99? 9 * 9 9 9 9,9 - AT HRAW 38 2» WOBR I YSSOLHAIG Y SABBATH. Rhif.252.] RHAGFYR, 1847. [Pru \c. Y CYNNWYSIAD. Hanesiaeth Eglwysig................................................... 177 Effaith dysgeidiaeth grefyddol....................................... 181 Tyniad fferyllawl.......................................................... 182 Eglurhad Ysgrythyrol................................................... 183 ^M Y bugail, y gorlan, a'r defaid.......................................... 183 ^g Crefydd a gwladwriaeth................................................. 184 "jjäl Cyfarfod dau fisol Cefn mawr.......................................... 184 Tjgg At Mr. K. Baldwyn, Bryn Cottage................................. 185 < Gofyniad..................................................................... 186 Atebiad..........................................................:............ 180 MANION. Haleluwia o enau plant................................................. 187 Y mab gofalus............................................................. 187 ^ Yr addewidiou............................................................. 187 Cyfoetft.......................................„„............................. 187 Tynerwch plentyn......................................................... 188 BARDDONIAETH. P^ Emyn y Protestant iauanc............................................. 188 GwawryrEfengyl...................................,..................... 188 LLANGOLLEN: * ARGRAFFW;r» YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLÍAM WJLLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR. :■■:<>- 1 • ; :■• • 'j-- -*/'**'-";; i-'A-^^y^i"