Skip to main content

ATHRAW WOBR í YSBBLHAIfi Y EÂBBATH. î§fe „ ~~~~,--------_,,._„......__—„------_.„_^ +&B*' Rnir.249.] MEDI, 1847. [Pris lc. ^äÈl Y CYNNWYSIAD. ^PSẃ Hanesiacth Egiwysig ................................................... 129 "0"fff»20' Y Gwirioneàû yn'ei gysylltind priodol ........................... 131 "°i •',-'.'-" Ymddygiad gweddus'yn yr Addoìdy .............................. 133 ->:. .'• :-►- Llythyr oddiwrth Arolygwr Ysgol----- ........................... 135 -<H 5g* Creulondeh................"................................................. 136 <5wg* Gwrthiau Yspaenaidd..............................„................... 139 -»- r r>- Prawf eto, o ddylanwad Gair Uuw................................. 140 -»î w h> §-o- Traul rhyfel y deÿraaa hon ........................................... 141 >§Kf|r^ Plantyn Athrawon.............................................i........ 142 -°4h&6< MANION. ... -O-lIli^ ~ Pechod........................................................................ 142 -oÌ^te0- ' Prawf ........................................................................ 142 ^fí^ Palnddiaeth ............................................................... 142 -o-ff^r©- m-o- Cystudd ..................................................................... 142 o-£-< '-<*■ ■k/ì-o- Gwersi Athrawon......................................................... 143 -3-. •. ". > Pfydd ........................................................................ 143 ■o^^«- loan Bynian yn Ysgolfeistr i lioli gred ........................... 143 -c- • ■>■ BARDDONIAETH. ^'t^i-o- Teilwngyw'r Oen ...................................................... 143 o-|-,-,,-.- Cofia yn awr dy Greawdwr............................................. 144 -o-; \';o Ni í'rysia vr hwn a grcdo................................................ 144 ■o-%«dg-t>- -otf fr°- LLANGOLLEN: -ajgS ARGUAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN s>M& -^,;.1' í. WILLIAM WILLIAMS. DROS Y DIRPRWYWYR. t-'Ŵo ■ •-. ■ ',.-■.-■■. ■ .. -ÎS-J- ^iÿ)