Skip to main content

|M ÉÄ <TVV ? Y 'r^* ?"'v"f "v"f ç fcè ATH RAW NEU WOBR I YSËÖLHAIG Y SABEATH. Rhif. 247.] GORPEHENAF, 1847. [Pris le. Y CYNNWYSIAD. «IS *38 Darlun o Muttra........................................................... 97 -<>|ẃ£ Newj'ddion o bell.......................................................... 98 ^M Adgofion Pregeth Mr. Ellis Evans, Cefn Mawr................. 100 -a-|ẅ| Rhodiana ar ddydd yr Arglwydd.................................... 102 ^fpi Cyfoeth a Thlodi........................................................... 104 .^ Efe a ddwg yr wyn /n eifynwes..................................... 105 ò$M Heresiac Uniongred..................................................... 107 ^jfiw Rhagluniaeth.........................................................•...... 109 Yr Aligator a'r Gath...................................................... 110*. MANION. Cylchdroi Celwydd........................................................ 110 Yr Eglureh goreu ar y p-'r Meddwdod............................ 111 Cyfarfod Ysgolfeistricíu................................................. 111 Eondra Aderyn.......................................................... 111 '&<h Dwfr croyw o'r Môr...................................................... 111 PrinderBwyd.............................................................. 111 BARDDGNIAETH. Y Gyfráith yn cael ei hanrhydeddu yn Aberth Crist........... 111 Galwad aryr íeuengtyd................................................. 111 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR. if^^.