Skip to main content

AT H RA - ' ■ r - -:■•." | r" WOBR I ISeOLHálB Y EiBBATH. 'A fŵ- Rhif.245.] MAI, 1847. IPrit lc. Y CYNNWYSIAD. |_ ìfíeiria< Chiniaidd yn Offiryinu....................................... 65^ ,. Cìiina............................................................................ 66 ŵ |". ;r" Pregeth......................................................................... 68 ;* Anffaeledigrwydd dybiadoi Pabyddìaeth........................... 7o h> Hunanymwadiad............................................................ 73 -«• Creulondeb................................................................... 74 l^ Tr\- i' i> ' ' \r Amddifaid. ■-' - ' -J Ypeeliod o dvngu.....................................-............. . ì '.:. J > -v»-î. S. I Hll lit I . I 11 ..............................,.................... 7íi ;s-î ' ! ftäi BH> BARDDONÎAETII, ÎSfe YBloaeuya.................................................................. 7. - , í' ' i.'mt yr Ysgol Sabbathol.............................................. 80 * * h ► - . "j , -.-*" -~. r°- FÍtfi-s'- - ' ■■ ' r*«i'- .- • ,-->- LLANGOLLEN: ■ ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, SAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR. '.-■*>í:'ír>' <'o ! í^ • "- *: ■- V . v v\ V v\ ~