Skip to main content

llhif. 169.—IONAWR, 1841. Pris lc. PWYSIGRWYDD CADWEDIGAETH YR ENAID. BLWYDDYN newydd dda i ti, fy nghyfaill ieuangc! Blwyddyn newydd dda i'ih enaid ! Dyenaid! O berlyn gwerthfawr i Pvry a all adrodd pwysigrwydd ei gadwed- igaeth ".? Mae cael yr enaid i ddiogelwch yn bwysig os ystyriwn ei werth. Gwerth enaid anfar- wol! pa beth a gawn yn ddigon gwerth- fawr i'w gyferbynu iddo? Beth pe meddyl- iem am hoìl bres, arian, aur, perlau, a meini gwerthfawr y byd, a'u gosod yn un pentwr, gyferbynu a dy enaid, i'w gyferbynu ag ef, nid ynt oll orid megis íom diwerth ! Meddwl yn mhellach fod pob tywodyn sydd ar íin y mor yn berlyn gwerthfawroccach na'r gwerthfawrocaf oedd yn Nghorou Yictoria, ar ddydd ei choroniad: pob glaswelltyn, cocdydd a phreniau y ddaear yn llafnau aür pur, a phob carreg sydd yn y íidaear yn faen drutacli na'rdrutaf oedd yn nwyfroncg Aaron. Casgla y rhai hyn yn nghyd at y rhai a en- wyd o'r blaen yn nn twr gwerthfawr, a