Skip to main content

fttf>rau> i tsirntim, Rhif. 129.—MEDI, 1837.—Pris lc. Lloffion o fctes bywyd John Mason, o Lyn Ceìriog, gan ei Fam. iyf A E awdurdod gorsedd-faingc y nefoedd -■- -* yn ngair Duw. Ac yr wyf yn cofio mai gair Duw a ddywedodd " Hyfforddia bìentyn yn mhen ei ffordd, a phan heneiddio nid ymedy â hi." Gan fod tad y trugareddau wedi cyssylltu bendith â phob dyledswydd, y mae wedi gwneyd hyn gyda y ddyledswydd hon, yr hyn sydd amlwg iawn yn y Bibl. Mae y fam yn meddu mwy o gyfleusderau i ddysgu y plant na'r tad, ac felly ymdrechai y gwragedd sanctaidd gynt, faethu eu plant yn addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd, ac y mae eu llwyddiant i'w ganfod yn amlwg yn Samuel, Lemuel a Thimotheus. Cafodd Ëu- nis dduwiol weled ffrwyth ei llafur ar ei inab,