Skip to main content

&tfjrato i tttettttm* t*^t^r+^rr&rrr*r*-r-rrr-rr *+*■■*+*+*+****+***+•*** Rhif. 123.—MAWRTH, 1837.—Pris lc. YMOR-FARCH. ""Ä/TOR iliosog yw dy weithredoedd, O Arg- J_TX lwydd! etto gwnaethost hwynt oll mewn doethineb, Uawnyw y ddaearo'thgyfoeth. Felly y mae y môr mawr llydan; yno y mae ymlnsgiaid fceb rifedi, bwystfilod bychain a mawrion; ynoy mae ylefiathan, (y mor-farch) yr hwn a Inniaist i chwareu ynddo." Dyma fel y rhyfeddai y Sal.m - ydd ditwiol weithredoedd ei Dduw. Gadewch i ninau edrych ar y creadur rhyfedd hwnw, y mor- farch, fel y gwelom ynddo ogoniant ei Greawdwr. Fel mai y eawrfil yw y creadnr mwyaf ar y tir, felly y mor-farch ydyw y mwyaf yn y môr. Ma« yn driugaiu troedfedd ei hyd, ac os caifFfyw i'w gyflawn oed, bydd yn gàn' troedfedd o hyd. Ei groen sydd ddu, neu winen, ac yn dew iawn ; bydd yn fynych wmon yn tyfu arno, a mor-gre- gin yn glynu wrtho. Yr oedd ysgerbwd y morfii