Skip to main content

mfwiU) imentnu. Rhif. H9.-TACHWEDD 1836.—Pris lc. GALLU A HAWL. " TT^Y nhad," ebe Ffranc, un boreu ar foreu- JJ fwyd, "maearnaf eisiau gofyn eich meddwl ar ryw beth a gymerodd le yn yr ysgol ddoe," "Os nad yw yn beth y dylid ei gadwyn ddirgel, ewyllysiwn ei glywed, ly mab;" ebeMr. Cletyn, "ti a wyddost fy mharodrwydd i fod o wasanaeth i ti ar bob pryd." " Diolch i chwi, fy nhad, nid oes eisiau ei ddirgelu; a gallaf ei adrodd heb ddrygu neb. Charles Barttet oedd yn Uuchio a throedio ei gap o amgylch y chwareufa, ac argyhoeddodd Mr. Ellis tíf, gan orchymyn na wnelai felly mwy." "âi dyna y cwbl, PYranc? mi ddisgwyliais oddiwith dy arweiniad i mewn betlillawer mwy." " Yr oeddwn i yn meddwl ei fod yn beth go bwysig, fy nhad, oddiwith y dadltu afu acw, a'r gwahanol feddyliau aiu dano."