Skip to main content

Rhif. 116.—AWST, 1836.—Pris lc. ERLEDIGAETH. ERLII) yw gwaith un dyn, neu gymdeithas o ddynion, yn poeni dyn, neu ddynion eiaill, am na bae y rhai a erlidir yn addoli eu Creawdwr í'el y inyna y rhai sydd yn eu herlid. ' Gan fod gau bob dyn ei hawHau crefyddol, cystal a'i rai naturiol, ac nad oes gari un dyu ar y ddaearawdurdod i'w ymddifadu o'r hawliau hyn, heb ei gydsyniad ef ei hun, neu fel cosp arno am drosedün ar hawliau eraill, mae ei rwymo i gref- ydda yn groes i'w ewvllys, yn gam ag ef, ác yn Dechod yu erbÿn Duw. " Pob un ároslo ei hun a rydd gttfrifi Dduw." ftlae eiiedigaeth, yn ei hóll raddau, yn coii