Skip to main content

Rhif. 110.—CHWEFROR, 1836.—Pris lc. COFIANT SAMUEL, MAB JOHN A MAR- GARET PRICHARÜ, O LANGOLLEN. YR oedd Samuel yn dàl ac eiddil, ei lygaid yn dduon, llawn, a thra bywiog. Ei feddwl oedd dra bywiog ac ymofyngar am wybodaeth. Fel pob plentyn o gyŴelyb feddwJ, gofynai fwy o holiadau nag y gellid eu hatteb, mewn perthynas i'r pethan a ddeuai dan ei sylw, a hoffai fyned i wieiddyn pob peth, I weled bywiogrwydd ei feddwi gwasanaetha yr hanesyn canlynol: Pan tu à phump oed, fel yr oedd ef a'i dad yn cerdded gydag ochr y camlas, troes yr ymddiddan ar y gwahaniaeth rhwug creadurìaid yn meddu bywyd a rhai difywyd. Dywedai ei dad fod yr Arglwydd wedi rhoddi gallu i greaduiiaid byw í ymsymud o honynt eu hunain, ond nad oedd y galiu hwn gan y creaduiiaid meirw. " Oes, nhad," ebe yutef, allu gan rai creaduriaid meirw i ymsymud." " Nac