Skip to main content

aîftrato t îSlent^tt* Rhif. 103.—GORPHENAF 1835.—Pris lc. Cofiant R. Railces, a hancsyr Ysgoí Sabùothol. (parhado du dulen 6U.J Mc _OR hyfryd gan lafurwr y ddaear, wedi cael dyrnaid o häd gwerthfawr, o wlad beil, ydyw ei weled, wedi ei hau inewn rhan o'i dyddyn ei hun, yn egino, tywysenu, ac add- fedu; a chael ar brydnawngwaith tesog ei gasglu i ddiogelwch, wedi dwyn ífrwyth ar ei ganfed. Hiraetha am weled y tymor hau nesaf, i gael iddo hau y cyfan o'i hâd newydd mewn tir dewisol. O, yr hyfrydwch a fwynhâ wrth weledmyrdd o egin gleision yn codi o'i är,—wrth wylio cynnydd ei ddyrnaid ŷd hyd y cynhauaf. Yn awr, medd'efe, mae genyf ddigon o'r häd dymunoli hau fy holl dyddyn, ac yn fuan bydd genyf ddigon i hau yr holl wlad. Gyda mil mwy o hyfrydwch y cafodd R. Raikes, 3 ^ain, am ddeng mlynedd ar hugain, wyiitú cynnydd ei gynllun anwyl a gwerthfawr, yr hwn, ryw ddiwrnod a leinw y byd äg Ysgolion Sabbothol, a'r holl ddàear ä phlant i Dduw. Yn mhen y chwe' blynedd cafodd Mr. R. weled 230,000 o blant yn cael eu dysgu ar ddydd yr Arglwydd, i ofni Duw a chiiio oddiwrth ddrygioni, a gweled myn- egiad Cymdeithas yr Ysgolion yn dywedyd,