Skip to main content

Rhif. 100.—EBRILL, 1835.—Pris lc. O ddyddiau diweddaf Sechariah Evans, mab henafy Parch. Ellis Evans, o'r Cefn mawr, mewn llythyr at Olygydd yr Athraw i Blentyn. Anwyl Fraiod,— Pan y dymunasoch arnaf anfon ychydigohanesfy anwylaf blentyn, Secharia Evans, i'r Athraw, nid oeddwn ynmeddwl fod genyf ond ychydigo bethau i wneyd y cyfryw hanes yn fuddiol, wedi eu cadw mewn cof; ond erbyn i mi ddechreu myned i adolygu ei ymddygiadau trwy ei fywyd, ac yn euwedig