Skip to main content

Sltfirato t Ulentÿn* Rhif. 92.—AWST, 1834.—Pris lc. ^w^s/sr^^* Y LLEWPAUD. YLLEWPARD sydd bedair troedfedd o hyd, o'i drWyn i flaen ei gyùffon,—o liw melyn bywiog, ac wedi ei nodi ar ei ys- tlysau a'i gefn a brychau, y rhai a ffurfiant gylchau bychain dros y rhanau hyny o hono. Preswylia yn Senegal, a Guinea, Affricü, a llawer o ranau o Asia. Ni arbed na dyn nac anifail. Pan ddarfyddo ei helwriaeth yn y goedwig, daw i lawr i'r dyffrynoedd, ac ŷs- glyfia y defaid. Gan faint ei greulondèb, rhwyga ei ysglyfaeth â'i ddanedd ac â'i ddwy grafanc ar yr un pryd. Dywed Colben i lewpard gwrryw a benyw a'utri chenaw, yn y flwyddyn ÌJÜS, fyned i gorlan yn mhenrhyn Affrica, a lladd tua chant o ddefaid, a lloni eu hunain trwy yfed eu