Skip to main content

at&rato i ttfentDtt» Rhif. 86.—CHWFROR, 1834.—Pris lc. <• /W»#*v^^*^**s^ / YR YSTLYM. YCaeadur rhyfedd hwn a restrir gan rai naturiaethwyr gydayradar; gan er- aill gyda yr anifeiliaid / o herwydd fod ganddo rai o gynneddfau y naiil, a rhaiogynneddfau } llall. I>ywed y Dr. Harris ei fod yn ormod e rywogaeth yr aderyn i'w restru yn briodol Syda yr anifail; ac ar y llaw arall yn rhy debyg i'r anifail i'w restru yn briodol gyda yr adar. Yii ein dyddiau ni, golygir yr Ystlym o rywogaeth yr anifeiliaid; ac y mae ei d^an- n«dd, ei flew, a bod y fenyw yn dwyn ei rìiai bychain yn fyw, yn dangos i foddlon- rwydd cyffredin fody golygiad yn briodol. t Yr unnr beth a'i tebyga i aderyn yw ei allu 1 ymgynaí yn yr awyr. Mae llawer o amrywiaeth o'r creadur hwn, rhài yn greulon, galluog, a niweidiol; ond Í'* ystlym Ewronaidd sydd ddiniwed, ac yn lawer flai na y rnai a welir yn y dwyreinfỳd,