Skip to main content

atfnralu í ttlintim» / Uhif. 85.^IONÄV/R, 1834.—Piis lc. U ...... JÍl ■ • ' ' » ...< ........MMÍmt. MÊSBÈb^ .....jfjTjffiM jm ,_„_jguani ■11MfctM i»"i t .',.: 'i % k> i* Nwi ' ------ /^ELWIR y creadür^ hẃn yn. briodol, VJT « JJrenin y coepwig." Ei liw ýw HH'lynddu.—Eihydsyddtuag wy th troedfedd *lwy. ,y :gynffon, y hon eihun sydd o daif tro.e4í'e.vW a lianuèr ibedain. Uciider ei gefn *><!dín*Uatheti:;T-*i .ttjwyn sydd lydan,--ei Wfn yn í'awr äCsfirŵjg* â llu o ddannedd cfyuouí$~~ei lygaid <yh danllyd, cyflym, ac V» Ueoliuyn ddwfn ynrei bem• •- Addurnir eî ẃtfdf àMysgwyddtẁi ärmwng ^foethóg; n>ae idd ei draedaniryw ewinedd "iriotf, ceimioh, allỳmiön/ a'igòesau ydynt <lfA''gVymtts.' Golwg pfnadwy— yinddaugos- K-|l galluog—agwrddiad'ardderchog, y crc- "nur rhyfoddol hwn a r\ddddarluni r llygaid