Skip to main content

mẅato i Mttntw* *»<*AA»>_»>_>***_»*»--«-_r«s>»_ 4 Rhif. 84.—RHAGFYR, 1838.—Pri» lc. Y FELIN DRAED. Gwelodd y darllenydd Felin wynt, a Melin ddwfr, yn awr dyma lun Melin draed ger ei fron. \ Defnyddir Melin draed mewn carcharau i faluŷd, acaweithir, nidganddwfr, nachan wynt, na chan agerdd, eithr gan draed y carcharorion. Yn y felin hon, cyBylltir wrtü y hrif olwyn olwyn arall, tua phymtheg _ fyddo y _ .__ | falu ymgyfyd wyth neu naw orr carcharor- !on ar y grisiau tu allan i'r olwyn hir, fel y gwelwch yn y cerfiad; a rhag syrthio ymafl- ant mewn canllaw hir uwchlaw y grmau a °sodẃÿ4 Vt pwrpas hw nw.