Skip to main content

ätfcrato í Ultnt&n* Rhif. 83.—TACHWEDD, 1833.—Pris lc. *+*■**■* ANIANYDDIAETH YSGRYTHYROL. YR ESTRYS. YR ESTRY S a ystyrir yn fwyaf o'r adar. Mae yn saith droedfedd o uchder,— rhai yn naw, a phan estyno ei bîg, mae yn chwe' throedfedd o flaen y big i fon y gynffon, a'r gynftbn yn droedfedd árall. Ln aden pan yn estynedig sydd tua thair troedfedd. Yr adenydd ydynt ddefnyddiol i'w gynnorth- wyo i redeg. Ei liw ydyw du a gwyn, mae ei gluniauyn fawrion, achigog, acyngrych, yn debyg i rwyd, y coesau o'r tu blaen a orchuddir a chen, a'r traed sydd fforchog, o ddau fÿ« anghyfartal eu hyd. Mae yr estrys yn pwyso o ddeg a thrugain ì bedwar ugain pwys. Mae yn preswylio yn yr anialwch, gwelir hwy yn fínteioedd lluosog weithiau feí byddin 0 ŵ^yr meirch. Delir hwy er mwyn y plyf, y rhai a werthir yn ddrud er addurno penau merched Ewrop.----- Y darluniad a ganlyn sydd o estrysiaid Affrica ddeheuol. "Amser dodwy cynnull yr estrys tgwryw ato o ddwy i chwech o rai beinw,—yieir a ddodwyant yn yr un man;Snid yw y nyth ond twll wedi ei grafu yn y ddaear, digoii ei