Skip to main content

&tôra\D t UUntm*. Rhif. 81.—MEDI, 1833.—Pris lc. BYR GOFIANT ROBERT LLOYD. ROBERT LLOYD ydoedd Fab i Tomas a Sarah Lloyd, Rhôs-y -medrç. Efe a anwyd. jn Rhiwabon, swydd Ddinbycb^edijg!, 1815. Pan oedd tua dwy flwydd oed synindwS efrieni oddiyno iDollborth (Turnpike) plwyf yWaen,ac oddi yno i Rôs-y-medre, plwyf Rhiwabon. Ni bu gwrthrychy cofianthwn erioedyn enog o dreul- j iaw ei fywyd mewn ofer gampau, megis y mae V ieuenctyd yr oes hon yn euog; yr oedd yn rhagori yn mhell ar ei gyfoedion yn hyny. í Diau, er mai pechadur mawr oedd yn ei olwg ei hun, pan agorwyd ei lygatd. Bu ei undeb â'r ysgol sab- bathol yn offerynol idd ei ddwyn i wrandaw gair Duw yn ei bregethiad: felly bu gweinidogaeth rymus y Parch. Hugh Jones, Cefn bychan, yn foddiou i gyt'newid ei feddwl, i ganfod ei hun