Skip to main content

Rhif. 79.—AWST, 1833.— Pris lc. 8 A R N Y C A W R. SARN y Cawr ywyr enw a roddir i ran o res aruthrol o golofnan basalaidd, sydd yn cyraedd dros ran helaeth ûogledd ddwyrain-bartb Iwèrddon, a*r ynysoedd cyfagos. Mae Sarn y C'awr yn.agos i Bellimony, swyddAntrim. Mae yn y fan hon amryw fàn sarnau. \i a gymmerwn olwg ar y fwyaf. Mae y sarn hon yn cael ei ífuriìo gan gannòedd o filoedd o golofnan hynod, o gerig duon, agos mor galed a mynor, ac mor agos at eu gilydd fel na eilir rhoddi y defnydd teneuaf rhyngddynt. Hyd y sarn uwch y disdyll ydyw daù gan Uath ; pa faint mae yn ymestyn i r môr ni wyr neb yn benodol. Ei lled sydd yn wahanol, mewn rhai manau yn ugain troedfedd, manau ei-aill yn ddeg ar hugain, ac un man yn ddeugain troedfedd. Beruir mai tàn a ffurtìodd y çolofnau, mae eu hochrau llyfnion yn profi eu bed wedi en toddi, er nad oes yn yr