Skip to main content

&tí)tato í Uieutgtt* Rhif. 79.—GORPHENAF, 1833.—Pris lc. YSGOL Y PLANT DUON. DARLUN ydyw liwn yna o blant duon yri dysgu "ffordd iachawdwriaetb," yr un niodd a chwithau, eu brodyr, blant gwynion Cymro;— " Ai gwir a gly wodd Negro tlawd, Fod plentyn Cymio iddò'n frawd 'Run gwaed a chnawd ein danî" le, gwir bob gair yw hyna, er i rai pobl (dynìon gwynion) feddwl mor isel am y duon druain, nad oeddynt amgen, yn nghadwyn y rhês o fodau creuedig gan y Bod mawr, na'r fodrwy hono » gysytttai fodau rhesymol à'r diresymoliou. Ac