Skip to main content

+m-*+*-j*+^ Stftrato í ttltiitsit* Rhif. 76.—EBRILL, 1833.—Pris lc. Y SODD-GLOCH (Dhing Bell). RHODDODD Duw y byd hwn i ddyn; ac iddei lywodraethu rhoddodd iddo allii i lafurio â'i gorph a'i feddwl. Trefnodd dynion er yn gynnar foddion i dramwy ar wyneb y dyfroedd ; a'r oes ddiweddaf cawsant fodd i dreiddio i wael- odùm y môr, trwy gymorth y sodd-gloch. Os dymunwch ddeall natur y peiriant defn- yddiol hwn, gwnewch y prawf canlynol: Llenwch ddysgl ddofn o ddwfr; yna cymmerwch gwpan wydr, ac a'i gwyneb i lawr soddwch hi yn y dwfr, yn bwyllog a gwastad, achanfyddwch wy- neb y dwfr yn y gwydr yn gostwng fel y gwasg- och ef i lawr: os bydd y ddysgl yu ddigon dofn, rhoddwch y gwpan dros ei phen. Pe cymerech ychydig o ddefnydd sych, a'i roddi i lynu wrth y gwydr yn agos i'w fìn, gwelecu na fu y dwfr