Skip to main content

gltftrato t Siinten. Rhif. 75.—MAWRTH, 1833.-Pris lc. PEIRAMIDIAU YR AIPHT. T Darllenydd ieuangc,—gwyddost foil dy Fibl santaidd yn rhoddi i ti hanes am wlad yr Aipht, er's, efailai, dair mil a saith gant a haner o Hynyddau yn ol. Ond er dy fod yn gwybod iiyn yna, hwyrach y darllenaist hynanaethau llyfrau Moses laweroedd o weithiau drostyntheb ryfeddu gwerth dy Fibl a ddadblyga o lìaen dy lygaid ar ddygwyddiadau oesoedd boreuaf byd! <>s damweiniodd i ti fod fel yna, yn ddiystyr yn darllain dy Fibl, am dy fod yn gweled pawb o dy gwmpas yn ei feddiannu ; neu mewn geiriau e- •'aill, am ei fod yn gyffredin ; na fydd rhag Uaw yr un fatli, ond dywed, pan jn ymafiyd ynddo, " Er íbd y llyfr hwn yn un ipnabyddus i ba\vi>, y mae y llyfr hynaf, ac eto y mwynf gwirionedd- °l; ie, llyfr dwtfol, ac mewn canlyniad, y gwcrtUfaicrocuf o holl lyfrau y ddaear." À gadaei