Skip to main content

mijrato í ttlintjin* Rhif. 74—CHWEFROR, 1833.-Piis lc. YR AWYR-BWL (Balloon). CLYWODD eîn darllenyddion lawer o sôn am yr awyr-bwl. Wele ni yn awr yn cael yr hyfrydwch o'u hanrhegu â cherfiad hardd o lioni. Gwneir y bellen o sidan disglair, a rhoddir glûd ystwyth arno rhag gollwng yr awyr allan. Gwelwch hefyd rwyd-waith o amgylch y bellen i'w cliadw rliag niwaid. Gwedi gwneuthur y bŵl yn barod, llenwir hi •"ig awyr o'r ysgafnaf (htjdrogen gas). Mae yr awyr hon yn ddeuddeng waith ysgafnach na 'r awyr o'n hamgylch ni ar y ddaear. Wedi gor- phen pob peth, a'r dynion fyned i'r car, goll- yngir y bwlyn yn rhydd, fel codi angor Hong, yna ymgyfyd i'r awyr ac a gyfyd gyda hi bwysau lawcr.