Skip to main content

Rhif. 2. Aherystwyth, Argraftwyd ac ar werth gan Samuel Williams, Gwertlifawro^rwyddy Bibi, a Buddibldeb Ysgol Sabbothol. Hanes am Ddau o Fechgyn Ymddifaìd. I DREF Warington yn ddiweddar daeth dau fach- genyn, wedî eu gwisgo yn gryno, yr hynaf yn ymddangos o ddeutu i3, a'r ieuangaf 11 oed. Gal- wasant wrth lety'r crwydraid am lety dros nôs. Ceidwad y llety, yn draphriodol, a'udygodd i swydd- fa'r crwydriaid i'w holi; ac osbyddent yn wrthddrych- aù o dosturi, i'w cynnorthwyo. Yr oedd yr hanes a raddas'art a a darynt eu hunain yn eithaf cyffrous, fíìthr nid oedd d'm imheuaeth arn ei gjvirionedd.a'i .hywirdí"-. Vmtldangosodd maiychydigwythnoéau , n ol; » oedd y ddau grwydryn bach yn preswyiîo gyd- 1m- rhieni yn Llundain; ond y dwymyn ddinystriol nrhuga- g a gymerodd ymaith yn yr un diwrnod dad i mam, gan eu gadael yn ymddifad raewn byd helaeth, heb nachartref na chyfaül! Vr ydoedd ganddynt hwy ewythr yn Leipvl; ac wedi talu y deyrnged alarus olaf i goffadwrraeth ea rhieni, yn dlawd a díymgelcdd fel yr oeddynt, pen- derfynuant i fyned tua Lerpwl.a thaflueu hunain ar drugaredd eu hewythr:yn flinedig a diftygiolcyrhaedd- asant y dref hon (Warington) ar eu taith. Dau sypyn a gynhwysai pu hychydigoll, Yn eî- ,ddo y bachgen ieuangaf cafwyd Bibl, wedieirwymo [yti ha/dd, a'i gadw yn ofalus. Ceidwad y llety a anerchodd y bacbgen, ac a ddy- kedodd 'Nid oes genych nac arìan na bwyd',,(z werthi