Skip to main content

1 IMIBWHOTITIBÍD* " Ffrwyth yr Ysbryd yw—Dirwest." uiiit: 9i.] liWRTffl, 1838. \VV1H lC. ARDYSTIAD CYMANFA DDIRPRWYOL DIRWEST GWYNEDDc "Yk wyf yn ymrwymo yn wirfoddol i lwyr-ymwrthod â Gwlybwr Meddwol; i beidio na rhoddi na chynnyg y cyfryw i neb arall; ac yn mhob modd i wrthsefyll yr achosion a'r achlysuron o Annghymedroldeb." Y GENADAETH PR DEHEUDIR. AT Y GOLYGYDD. Syr,—Yn ol eich dymuniad wele fi yn anfon ychydig o hanes ein taith ddiweddar dros Ddir- west, trwy y Deheubarth. Dichon nad buddiol fyddai rhoddi hanes cyflawn o bob cyfarfod a gadwasom, megys, pwy oedd y llywydd, beth oedd yr areithiau, pwy a'n gwrthwynebai, pa faint a arwyddodd yr ardystiad, &c. yn mhob nian; er fod genyf ddefnyddiau at hyny. Oblegyd byddai ysgrif o'r meithder hyny yn debyg o fliuo'r darllenydd. Wedi i Gyraanfa ddirprwyol Dirwest Gwyn- edd yn Nghaernarfon, yr 2fed a'r 3ydd o Awst diweddaf, l)enderfynu i mi a'm cyfaill fyned trwy y Deheudir, yn ddioedi ni a drefnasom ein cyhoeddiadau, ac a'u danfonasom i'r gwa- hanol bapyrau misol Cymreig; ac yn nechreu Medi, cychwynasom i'r daith, a'n meddyliau yn isel ac yn llesg iawn, a'n teimladau yn ofnus, ac yn frawychus. Dy wedai rhai wrthym, naill ai er ein digaloni, neu ynte i brofi ein gwrol- deb, Na chaem ein cyhoeddi mewn nemor o fanau. Ereill a ddywedent na chaem letty, ond mai allan y byddem ni a'n hanifeiliaid bob nos. Rhai a ddywedent y caem ni ein lluchio â cherig; ac ereill, mai hyd Ferthyr Tydfil y caem fyned yn fyw; a llawer o'r cyffelyb. Wrth feddwl am y pethau uchod, ac ystyried ein ieu- engctyd a'n hanaddasrwydd personol i wynebu taith a gwaith mor newydd a dyeithr, yr oeddym yn ofnus a digalon: ond wrth ysty ried natur a dyben y gorchwyl, addewidion yr Arglwydd i'r rhai a ymgyflwynent yn wirfoddol i'ẃ wasan- aeth ef, ac a ymdrechent dros ei ogoniant ef; yr oeddym yn hyf ac yn wrol i gychwyn. Ac wele isod gofrestr o'r lleoedd y cadwasom gyf- arfodydd cyhoeddus ynddynt, yn nghydâ nifer 7 rhai a arwyddodd yr ardystiad dirwestol. £Yna rhoddir enwau 119 o fanau lle y cynnal- iwyd cyfarfodydd; y rhai ni byddai o ddefnydd eu dodi i mewn. Derbyniwyd o enwau wrth, yr ardystiad 1195.] Wele eto ychydig o'r ymddygiadau, a'r ym« adroddion hynottaf y sylwasom arnynt ar y daith : rhai yn dangos caredigrwydd mawr, a derbyniad croesawus. Ymdrechu gwneuthur ein dyfodiad attynt yn hysbys trwy ein cy- hoeddi yn eu haddoldai, a dyfod yn lluoedd i'n. gwrando, ac arwyddioh amíwg fod y torfeydd a ymgyrchant yn nghyd yn dwfn deimlo wrth ystyried y pethau a osodid o'u blaen; a rhai enwogion a ddywedeht eu bod yn "hoflì egwyddor y gymdeithas hon, oblegyd ei bob yn. arfer yr un moddion ag a arferai Sylfaenydd mawr crist'nogaeth ei huh, sef ytnresymu % dynion, a'u perswadio, ac nid eu gorfòdi." Ereill a basient mewn cyfarfodydd cyhoeddus bender- fyniad i ddanfon eu diolchgarwch gwresoccaf î ddirwestwyr aiddgar y Gogledd, am eu gofal am eu cydwladwyr yh y Deheubarth, ac am eu caredigrwydd yn ahfon cehadon i ymweled â hwynt yh achos dirwest; gan hysbysu ar yr un pryd, yr ymdrechent hwythau eu goreu gydâ yr un achos. Uh Bragtur a roddodd i fynu y fasnach o Jragn, ac a ymunodd â*r gymdeithas. Galwodd uh gwr Parchedig, ar ddiwedd cyfar- fod cyhoeddus, sylw'r gynnulleidfa, gan ddy- wedyd, "Clywais fod rhai o honoch chwi, gyfeillion hawddgar, yn dywedyd mai myfi, wrth sefyll yn ol, oedd yn eich rhwystro chwi i ymuno â'r gymdeithas dda hon; craffwch, (eb efe) os hyhy oedd yn fhwystr, dyma fo yn cael ei symud. Nid oeddwh yh meddwl seinio, yn wir, wrth ddyfod i'r cyfarfod hwn, ac ni chefais g}'fleustra ijfarweHo a'r ddiodjeddwol; ond er hyny nid yw o un pwys ìymadael a hi heb ffar- welio. Pa le mae'r llyfr i mi gael rhoi fy enw? A gobeithio y dilynwch fy esampl. Gadewch i ni gael ymdrechu o blaid y gymdeithas; yr LIYEEPOOL: CYHOEDDWYD GAN JOHN JONES, AIIGRAFFYDD, 9, CASTLE STREETj AT YR HWN Y MAE VOÜ GOHEBIAETH I'W DANl^Oÿí, YN DDiDRAUÄ