Skip to main content

'GOBStr 4SF, JELRP DYSC' ¥ illl SEF eglcfjfiraton &leerç?îiîK>I a eftetÇgìftfpdL. Cyf. 2. MEDI, 1851. Ehif. XV. CYNNWYSiAD. T Golygy dd at ei Gydwladwyr. ATHRONYDDIAETH BüCHEDD .. .. 51 Anianyddiaeth. AWYROLIAETH GWRTHNEIDIOLRWYDD AWYR.. GwYNT Gobebiaetlt. Hyflorddiadau, &.c. ieithadur .. amre8ymmeg Hyaytdledd .. Prydyddiaeth esboniad enwau gwydd0r0l Hanes Bynlon Wodedig-. Mr. John Lloyd 54 54 Traethodau. AöWEDD BRESENNOL LLEENYDDIAETH YN Nghymru, gan Thomas Stephens, Merthyr Tydfil (Parhad o tudal. 19).. 57 ESGEULUSO Athrylith .. ..63 65 67 67 68 68 69 Harddoniaeth. Nos Dda py Nglwad j .. 71 Ammheuaeth.. .. ., .. 71 Pe Byddwn yn Llais .. 71 DOWCH, DOWCH GYDA FI . . .. 71 BLODAU .. 72 Hach Feddwdod .. 72 Gemmau y Cymry. Noah—Eiddo'r Saint—Adwaenir yr Arglwydd wrth y farn a wna—Y GyPRAITH—CWPPANEIDIAU 'R CRTST- ion.. .. .. .. ..73 Amrywiaetnau. Traul un Llong Rhyfel — Babtlon 73 ]Nineveh—Ptolemy Philadelphus .. 74 Oyddanion. Tyngu—Gair am atr—Effaith yped GWIROD—OPFIiIRlAD—CYNG0R . . 74 CAERDYDD: DAVID EVANS, SWYDD^ÿBINCIPALrrY; LLUNDAIN: ARTHUR HALL, VIRTUE, A'U CYF., 25 PATERNOSTER ROW. AC AR WERTH GAN LTFBWERTHWTR A DOSBABTHWTB TBWT'b DTWTSOGAETH. PBXS~4o. JDysgwylir tal am y WAWR wrth ei derbyn