Skip to main content

"GOREIT AJRT, ÄBP DYSC' SEF eglcf)gratott aiemgîrîííil a ©íelfgîrtjgîrûL Cyf. 1. MAI, 1851. RfflF. XI. CYNNWYSIAD. Y Golygy dd at ei Gydwladwyr. Caredigrwydd .. .. .. 241 Anianyddiaeth. dwfr-drosglwyddiaetii . . .. 246 peiriannau codi dwfr .. .. 246 Taflen ........ 249 Cyflymdra Symmudiad .. .. 250 ■ Traethodau. Daearyddiaeth Naturiol .. .. 250 YByd ........252 Effaitií Hinsawdd ar Boblogaeth Y BYD . . . . . . • . 253 Daearyddiaeth Gwladwriaethol .. 253 Daeareg .. .. .. .. 254 HyÄbrddiadau, &.e. Ieithadcr .. .. .. ..255 Amresymmeo .. .. •• 256 Hyawdledd .. .. .. ' .. 257 Prydyddiaeth .. .. ..259 Hanes Dynion Nodedig. Parch M. "Wii.liams, M.A., Periglor Amlwch .. .. .. .. 257 üdolygriadau. Y Ceingciau Llusern Barddoniaeth. TllAED DYNION Caru'r Gwir croeshoelio'r byd .'. Clychau'r Hwyr Cynnulliad y Dyfroedd Alice Gray YrHunanol Yr HenGadair Fraicii DisgwyLiaü . Adar o'r Unlliw PregYII.,1 ...... Gemmau y Cymry. Bedydd—Y Gyfraith—Byrdra ein- IOES—-POB PETH—Y BlBL .. Amry wiae thau. Adlewyächiad Awyrgylchoedd— Agerdd—Aw Dyddanion. Parch J. Jontes, Caergwrle—Ms.. J. Jones, Bangor. 259 260 263 263 264 264 CAERDYDD: DAVID EVANS, SWYDDFA'R PRINCIPALITY; LLUNDAIN: ARTHUR HALL, VIRTÜE, A'U ;CYF., 25 PATERNOSTER ROW. AC AR AYERTH -^ ^ GAN LYFRWERTHWYR A DOSBARTHWYR TRWy'r DYWYSOGAÉTH. PKIS^4e. ^" Dysgwylir tal am y WAWR wrth ei deríyn