Skip to main content

'OOREtr ARF, ABF DYSO." 1 11« SEF eglctjgrcŵjtt WLUmgSitol a ®Mîtílŵ$1fol. Cyf. 1. MAWRTH, 1851. Rhif. IX. CYNNWYSIAD. T Golygydd at ei Gydwladwyr. Tyb .. Anianyddiaetb. dwfrbwysiant Dwfr Fesurydd pwystant priodol cyrpii .. y blbell fwaog,—ffynonau dyspeid- IOL Tynniad GWALLTAIDD Traethodau. Amaethyddiaeth TREFN GORCHWYLION Y SeNEDD HySbrddiaaati, &e. Ieithaduh .. Amresymmeg Hya-wdledd .. Prydyddiaeth Banes Bynion JäTodedisr. Mr. Daniel Pritchard Adolygiad. Bedydd y Testame.nt Newydd.. Ab-Llanc .. 193 19/ 197 199 200 200 203 106 207 20S 209 209 210 211 211 Barddoniaetn. Y Fenyw Siom :dig .. Bedd y Morwr PWY YW HWN ?—PWY YW HüN ? GüRPHENWYD Cysur y Pererin Y Nefoedd .. Gemmaa y Cymry. Esgus—Gormës—Darllain—Dawn— Angau—Parod i Faddeu .. 212 212 212 213 213 213 214 Amrywiaetìtan. Pethau buddiol EU gwy'bod—Pwysau —Mesur—Cy'LCH .. .. .. 215 Pwysiant a Gallu—Trioedd-Cred . 216 Byddanion. Arwydd Ryfedd — Bywioltaeth — BRAWD GAU—CaLEDRWYDD-DiWYD- RWYDD — MEDR PAWB RHYWBETH —GwILIO TR03 BLANT .. .. 216 CAERDYDD: DAVID EVAXS, SWYDDFA'R PRINCIPALITY; LLUNDAIN: AltTHUR HALL, VIRTUE, A'U CYF., 25 PATERNOSTER ROW. AC AR WERTH GAN LYFRWEP.THWYR A DOSBARTHWYR TRWY'r DYWYSOGAETII. PBIS 4c. Dysgwylir tal am y WA WR wrth ci derbyn. *■! <î