Skip to main content

'GORETJ ASF, AEF »YSG." y n«: SEP ©gltígrafom aieettgîflttil a ©MfgîHrgîfûL •. Cyf. 1. MEDI, 1850. Rhif. III. CYNNWYSIAD. "ST Colygydd at ei Gydwladwyr. Beunwch Chwi Anianyddiaeth. Egwyddor y gelfyddyd fudol Seryddiaeth yn amlygu'r Egwyddor Egwyddor Peirianwaith Anifeiliaid Adeilad Traetnod.au. Hyfforddiadau, &c. Ieithadub Amresymmeg Hyawdledd .. Prydyddiaeth Cerddoriaeth Hanes Dynion Wodedig:. Parch. Walter Dayies Adolygiad. Cofiant y Parch. J. Evans, Hebron Barddoniaeth. Y Llong ar dan—Na chedwch Ddigof- 49 50 50 65 57 60 62 63 64 65 65 66 67 AINT — CREADTTRIAID — YSGRIFENYDD- IAETH. .. .. .. ..68 CWYN Y Plentyn Amddifad — Odl— Bywyd yr unig—Y Gwir .. ..69 Gemmau y Cymry. Bedd Argraff — Daioni Hollalluog- rwydd--egwyddor—cristionogaeth— GOBAITH .. .. .. ..70 Amrywiaethau. boddlonrwydd—cywilydd a dwysbigiad. Dawn heb "Wybodaeth—Effaith dy- wedyd yn ddrwg am ttn—elusen— Edliwiaeth- Gogan-Haerllugrwydd. -mwyafrif—taenudrwg—ysgrifen- wyr diwyd. .. .. .. 71 Diddanion. AttalAbsen—Offeiriad Llanengan— Mr. Jones, o Edeyrn .. .. 71 Un a elwid yn ddwl—Doniau mel- usion—Canu'n iach a Chrefyddwyr —Effaith yfed-—Gwers i Ddadl- EUWR .. .. .. .. 72 CAERDYDD: DAVTD EVANS, SWYDDFA'R» PRTNCrPALITY; LLUNDAIN: ARTHUR HALL, VIRTUE, A'U CYF., 2ö PATERNOSTER ROW. AC AR WERTH GAN LYFRWERTHWTR A DOSBARTHWYR TRWy'r DYWYS0GAETH. pris ile. Dysgwylir taì am y WAWR tcrth ei derbyn.