Skip to main content

Rhif. 45.] MEDI, 1836. [Pris 6ch. Y CYNNWYSIAD. BYWGRAFFYDDIAETH. TU DAL. C-'fìant Wm. Owain Pugbe, D.C.L., &e.—gyda Phortrëad ............................ 225 DUWINYDDIAETH. Egluriadau Ysgrythyrol.—Sylwadau beimiadol arRhuf. vi. 17.—Luc xii. 49.—ac ymarferol ar Mat. vi. 34.....229 Enaid Dyn (Parhàd)...................... 230 Dernynau o Bregeth ar 2 Cor. v. 10.—Crist yn Farnwr—Barn y cythreuliaid—y diweddglo. 231 Gweddi hwyr a borau .......,............ 232 AMRYWIAETH. Hanes Mynachlog y Maes-Glás (Basingwerh Abbeij), gerllawjTreffynnon,—gyda darlun .. 233 Gohebiaeth.—leithyddiaeth.—Arferiad yr amserau gorphoäiol ac anor- phenol (perfect ànd imperject tenses).................. 234 Cymreigyddion Lle'r pioll.— Beirniadaethy Cyfansoddiadau 23fi Myfyrdodau Amaethwr......237 Amaetuybdiaeth— Cyfraith newyddy Tlodion 238 Pyngciau Cyfreithiol...................... 239 Emyn glodẁiw y diweddar Esgob Heber .... ib. TU DAL. Bedd-argraffyn mynwent Llanelli, swydd Gaer- fyrddin .*....'.................'........240 Geiriau a gam-arferir.................... ib, BARDDONIAETH. Awdl fuddugol ar " Fuddioldeb yr Ysgolion Sabbathawl.''............................241 Awdl ar Drdfnidiaeth (Commerce)............. 243 Englynion i Astreea ....................... 244 Englyn dysyfyd.......................... ih. HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. Cartrefol.—Gwìadol.—Brawdlysoedd Gymra (Assizes)—Morganwg—Caerfyrddin—Penf'ro —Aberteiíì—Tre Faldwyn—Meirionydd— Caemarfon—Môn—Dinbyeh—Ffiint___.. 214 Y Senedd.—Gorchwylion y ddau Dỳ—Araeth y Brenin, &c....."...................... 248 Eisteddfod y Bala___.................... 250 Ymwelwr Anrhydeddus...................... 2ô 1 Dysgeidiaeth yn Nghyinru ................ ib. Siomedigaeth Priodas ..................... <l>. Gwerthu Gwra'ig ........................ il>. Llëenyddiaeth........................... . ib. Manion ac Olion ........................ ib. Derehafiad Eglwysig.... •"................ 2->2 Genedigaethau—Pr'iodasau—Marwolaethau .. ib. CHESTER : PRINTED FOR E. l'ABRY, BY E. BELLIS AND SON NEWÜATE STREET. No. 45.