Skip to main content

Y GWLADGARWR. [Pris 6ch; CYNNWYSIAD. B YWGR APFYD DIAETH. rv DAL. Cofiant Syr Wíliam Jones—gyda Pftorírëad .. 253 DUWINYDDIAETH. Egiuriadau Ysgrytìiyrol,—Sylwadau ar Ioan xx/19.—Heb.ix. 16, 17.~Lucri.46..... 357 Rhëolau wrth ba rai y dylid darllen addewidion ysgrythyrol......"......................, 259. Tair cred ar ddeg yr Iuddewon ............ ib. Ysgrifen cyn llechàu Moses................ 260 Camgymmeriad ynghylcb crefydd........... ib. Aneffeithicìrwydd C'ospau...'................ ib. AMRYWIAETH, Hmajhethau Cymnu—Maen Achwynfan— • gydadarlun................................ 261 Adulygiad y Wmg.—Yr Eglwys Sefydledig vn Nghymru .............."......-.......".. 262 Cyfansoddiad y Salmau, gan Edmund Prys ... 265 Cymreiyyddion L'e'r Pwll.—Beirniadaèth y Cyfansoddiadau........................ 267' Arferion gwledydd............................... ib. Pyngciau Cyjreithiol.—Y gyfràŵ newydd ynghylch Priodasau.................... ib. Enllib ac absen............................... 271 Géiriau a gamarferir__....................... ib. BARDDÜNIAETH. Pryddest ar; far« olaeth D. Pennant, ysw. o'r Downing................................. 272 Marwoìaeth Grist ......................... 273 Annuwydd a Mesen ............................ib. Englynion i'r Llyfr G weddi—Sahn/ui-Eglwys. ih. Englyn i'r Haul.......................... ib. Englynion i annerẃ Bardd Ysceifiog........ 274 Y üeigryn-----.......................... ib. Englyn o goffa am Dr. W. O. Pughe........ ib. HANESIAETH CRJEFYDDOL A GWLAPOL. Gwladol.—Tmmur.—Spaen—í'orfugu.1 .... Cartrefol.—Bibl-Gymdeithas Gymròaidd C'aer- lleon................................... Llong-ddrylliad alacthus ................ Traws-fudiad (Eirùgration) .................. Maintioli Llundai n....................... Hoediiad pren Ywen........................ Rhyhudd i Oiaiut ......................... lachusrwydd Cymru ....................... Marwolaeth Prií'-fardd (Gutyn Peris) .......... Damwain angeuol.......................... Marwolaeth ddrwgdybus.........•......... Rhybudd i BŴÿddion (Bahers) ............ Yspeiliad.................................... Manion ac Olíon........................ Genedigaeth&u—Priodasau—Marwolaethau .. 276 278 2î,0 Chester: Published'by EDWARD PARRY, Exchange Baildiags; and H: HUGHES, 15, St. Ma'rtin's-le-Grand, I/Oiidon, and to be had on the first of every month at all the Bookselìers throughout North and South Wales. PRINTEI) FOB E. PARRY, BY E. BELLIS AND SON, OLI3 COURANT OFF.ICE, NEWC-ATE STREET, CHEPTER.