Skip to main content

Y GWLADGARWR. Rhif. 39. MAWRTH, 1836. [Prxs 6ck Y CYNNWYSIAD. B YWGRAFFYDDIAETH. TU DAL. Cofiant yr Archesgob Wíliams—gyda phortrëad 57 DUWINYDDIAETH. Egluriadau Ÿsgrythyrol.—Sylwadau ar Dad. xxi. L—Luc xxiv. 50, 51.—Mat. x. 23. —Ps. cxxiv. 7........................... 60 Mynydd yr Olew-wydd—gyda darlun........ 61 TyH^yth y Rechabiaid.................... 64 AMRYWIAETH. Cors-y-gedol, yn sîr FeirioDydd—gyda darlun.. 65 Hanes Owain Glyndŵr..................... 66 Trioedd Cenedly Cymry...'................. 67 Cymhariaeth dewrder y Prydeiniaid a'r Saxon- iaid.................................... 68 Clod i swydd y F£int.....,_.'.,..............ib. Gohebiaeth.—Llysieuaeth................ib. Cofnodau am W. G. Oakley. Ysw... 70 Lleenyddia.eth.-~-Barddoniaeth Seisonig gan Gymro................................. 71 -TU DAL. Dyddanion.—Buddioldeb Merched.—Maddeu j'n niweidwyr............................ 72 Bywioliaethau Eglwysig Gogledd Cymru.. .... ib. BARDDONIAETH. ^ Y Bryddest fuddugol ar y Dywysoges Yictorias. 74 Englynion ar farwolaeth R. Davies, Nantglyn., 75 Gweddi y Bardd gyda'i ferch glaf............ íí. Englynion i Reieidr Llanberis ....... ........ ŵ. HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL Gwiadol.—Cartrefol.—Y Senedd............76 Newyddion Tramor........................ 80 Siryddion Cymru.—Brawdlysoedd Cymru.... ,. ib, Amaethyddiaith ..........f............... io. Ffyrdd Heiyrn etto........................ 81 Elusen y Foneddiges Hewley................ 82 Damweiniau, &c......................... 83 Manion ac Olion.......................... ib. Ffeiriau, Marchnadoedd, &c................. 'ib. Gfenedigaethau—Prîodasau—Marwolaethau .. 84 CHESTER : PRINTED FOR E. PARRY., BTT E. BELLIS AND SON, NBWGATE STREET No. 39.