Skip to main content

Y GWLADGARWH. R-HIF. 42.] MEHEFIN, 1836. [Ptu.s (icÄ Y C YSIÂD. BYWGRAFFYDDIAETH. TC Cofiant Syr Johu Wynne, o Wyuir—gyda phortrëá'J............................. DUWINYDDIAETH. Eoi.uria.t>au Ysg?.ythyb.oil.—Sylwadau RX Heb. *. 26,-1 Cor. xi. 10 ... .*........... Pwysfawrowgrwydd y Sabbath mewn ystyr feddygoì............................ Ennid dyn..........................----- ** Un íesu."—Traddodiad luddewig ........ DAEARYDDIAETH. Hanes Ynys Jersey...................... AMRYWIAETH. Meithriniaeth Gwenyn.................... Geiriau diweddaf Cyrus Fawr (Cyjìeithiad o'r Groeŷ.)............................x. Torchau auí y Cymry—gyda darlun........ Awrlais (Clock) Êseter.................... Gohebueth.—Ieithyddiaeth.............. Cymdeithas Gerddorawl Môn .. Yr Englyn gwahoddawl, a sylw- adau arno .................. ÝCyfieithiad buddugawl o Gyf- Iwyniad T. C Jones.......... D yddanioa.............................. BARDDONIAETH. Yr Amser.—Mwynderau y byd.—Dymuniad.. Cywydd ar enedigaeth Anan Nêst, merch W. Jones, yswain.......................... ÖAI.. 111 1-13 141 146 147 148 149 151 153 154 ib. 155 156 ib. ib. 157 ib. Wm- DAL. Eglyniòn ar farwoìaeta Mr. R, DavU\« giyn................••••......... Gwlad fy ngsneáigaetìi.—Eu^lymon dioîẁ- garwehy Barid buddugoi aui ei Wob.ri». ., >ì>. Engiyn i'r ddanaodd...................... Ŵ HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. Cartre fol—Crefyddal.—Ç yfarfodydd bîyo- yddol Cymdeithasau Crefyddol yn Llundain 159 Cymdeithas Genhadol Eglwys Loegr—gyda darlun. o'r Athrofa yn Islington ......----- ŵ. Cymdeithas Dydd yr Arglwydd ............ 160 Cymdeithas Genhâdol y Wesleyaid.......... 161 Cymdeithas er attal creulondeb tuagat Anifeil- iaid.................................. ü>- Cymdeithas Màn-draethodau (Tracts) Crefyddol ib. Y Fibl-Gymdeithas Frytanaidd a Thramor----- 162 Cymdeithas Genhadol Lmnda'n............ 163 Cymdeithas er taenu Crisrionowgrwydd yuiysg vr Iuddewon.......................... «& GŴrtdoí.—Y Senedd...................... »6* Tân dinystriol yn y iiaron Hill, Môu ...... 'f>6 Cynddrychioiiad Seneddol swydd Feirionydd.. ib. Esgobaeth Llandaff...................... 1#7 Damweiniau, &c......................... >b. Manion ac Olion ..........isä...........'. . ib- Ol-ysgrifen.............................. 'b. Derchafiadau Eglwysig.................... 16s Genedigaethau—Priodasau—Marwolaoíhnu -. io. CHElSTER : PRINTEB FOR E. P/RRY, BY B, BEU.IS *KO SQÎi NÎWr.ATS ST?IS«T Nö. 42. ,.\i