Skip to main content

I lkWLADGARWR. Rhif. 43.] GORPHteÌNÍHAF, 1836. [Pris 6ch. Y CYNNWYSIAD. BYWGRAFFYDDIAETH, TV DAL. Cofiant Mr. Richard Wilson, y Darluniedvdd —gyda Phortréad...................\ .. 169 DÜWINYDDiAETH. Egluriadau Ysgrvthvrol.—Svlwadau ar Iago ii. 10.—Phil. i. 15-^19.—Hèb. x. 38. .-....... 172 Cyfieithiad newydd o Esaiah xxiii........... 174 EnaidDyn (Parhâd)...................... ib. Y Ffoídd i adíaẃgc........................ 176 Hefl«|fer Iaddëwig, &c.................. ìb. ^J AMRYWIAETH. Dysgrifiad,a Hanes Castcll Harîech—gyda darlvn.......................... 177 GtOHEMabth.—-Beîrniadaeth ar Gyfansoddiad- au Testun Ffestiniog........ 178 Y Mesur penrhydd............ 182 Yr Argrafiiad laf o'rLlyfrGweddi Gyífredin.................. ib. Beirniadaeth mcwn Cerddoriaeth 183 Geirlyfr C aervallwch.......... 184 ' -*' Diofal ŷ cwsg potes maip " .... ib. BARDDONIAETH. Engîj'nion o annerchiad i'r Pareh. H. Parry, o Lanasa . »■» ■•-. v-.;-.-................. 185 Arwyrain Rhyddid........................ ib. IV DAL. Engiynion o ddiolchgarwch am Wlaw .. , .. 186 Engiynion i'r Bardd anfoesawl.............f ib. Englynion i Syr E, P. Lloýd, Bar. (Yn awr Arg. Mostya),........................, ìb. HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. Crefitddol—Tramor.—Cvmde:tlìas Genhadoì ... Sweden ........... 187 CartrefoL—Dychweüad y %. Pbtìÿ) 188 , i Capel Sürrey, yn Lîundaìtt . ií-í ,~;rv ib. Ychwanegiad Èglwysi yn Llundain,, ib. Mr. Wolffe, y Cenhadwr luddewig .. ib. TRMion—Gwladol.—Rwssia.—Van üiemen's Land.-*Portugal.—Spaen................ tk Y Senedà...................,,,......,,,, *b> Amaethyddiaeth.......................... Í93 Eisteddfod Hundain.....................« ib. Etholwyr Cymru.......................... 194 Trefniadau Eglwysig...................... ib. Y Fr|ch Wen......................%,.;....- ib. Gonestrwydd pobl glan y môr .............. 195 Taran-dymestl.................. ....... ib. Gwaredigaeth o berygl.................... \b. Damweiniau, &c......................... * &. Manion ac Olion.................,....... ib. Ol-ysgrifen.............................. 166 Genedigaethau-—Priodiisau—Marwolaetaau.,. ib. CHESTER : PRINTED FCR E. PâHRY, BT E. BELLIS AND SON Kt\VGA.TE STREKT No. 43.